ISOPAR E

时间 2020-12-29 浏览量 标签
,
简介:产品技术指标 Isopar溶剂是高纯度的合成异构烷烃,由于精选的原料和对生产过程的严格控制,其质量相当稳定和一致。 为碳氢溶剂带来最窄的馏程范围。 ISOPAR异构烷烃溶剂 产品名称
 • 表面活性剂

用途:气雾剂 装饰涂料 放电加工(EDM) 金属加工及防锈油 个人护理产品 工业清洗剂 印刷油墨液

品牌:VTOLO

是否进口:

CAS:

简称:ISOPAR E

产地:国产

原装:145kg/桶

售前客服:李小姐谢先生谢先生

售后客服:李小姐

技术客服:谢先生

价格咨询:0755-27670700 / 27670080

技术咨询:137 138 16770

商城购买

详细参数

ISOPAR E-产品技术指标:

 
Isopar™溶剂是高纯度的合成异构烷烃,由于精选的原料和对生产过程的严格控制,其质量相当稳定和一致。 为碳氢溶剂带来最窄的馏程范围。
 
ISOPAR™异构烷烃溶剂  
产品名称 馏程(℃)ASTM D 86/ ASTM D 1078 闪点(℃) 密度(15℃,g/cm3) 芳香烃含量(%Wt) 相对挥发速度 包装
  初馏点 终馏点 ASTM D 56/ ASTM D 93 ASTM D 4052 ExxonMobil Method (n-BuAc=100)
EC-M-F01
(千克/桶)
Isopar™ C 98 104 <0 0.699 0.001 446 ~
Isopar™ E 114 139 7 0.723 0.001 186 145
Isopar™ G 166 177 44 0.749 0.001 18 150
Isopar™ H 180 188 54 0.758 0.001 9 156
Isopar™ L 184 199 64 0.762 0.01 5 156
Isopar™ M 225 254 95 0.786 0.05 <1 163
Isopar™ V 270 311 130 0.815 0.1 <1 ~
注:表中指标均为典型值,不能作为产品技术规格。这些典型值可能随时间发生变化。
 
Isopar溶剂的纯度高,具有一系列出众的技术特性,在工业加工和消费应用中都有不俗的表现。
 

ISOPAR E-特性与优点:

 
•基本无味,增强了工人和最终用户的舒适感
 
•馏程范围窄,可提供出色的闪点和干燥时间
 
•芳烃浓度超低,显著降低接触芳烃类产品的风险
 
•与大部分包装材料相容
 
•化学稳定性高,成品使用寿命长
 
•凝固点低
 
•电导率低
 
•表面张力小,具有一流的润湿性和表面扩展性
 

Isopar™应用:

 
Isopar溶剂拥有多个独立产品牌号,具有广泛的技术优势。它们在许多应用中都具有被认可的优势,包括改善操作人员在清洁和涂层操作中的舒适度,优化金属加工操作和聚烯烃制造的成本。
 
•气雾剂
 
•装饰涂料
 
•放电加工(EDM)
 
•金属加工及防锈油
 
•个人护理产品
 
•工业清洗剂
 
•印刷油墨液
 
•高级衣物干洗油
 
•农作物保护
 
•亮光剂和蜡
 
•资源提取和水处理
 
•化学反应载剂
 
•密封剂
 
•沿岸油田勘探仪管道浮液
 
•高级无味家居暖炉燃油
推荐产品:

文章来自: 咪唑首页 > 焊锡原料 > 焊锡溶剂ISOPAR E

转载出处:http://changsha.smt-tl.comhttps://changsha.smt-tl.com/zhuhanji/rongji/1320.html

购买链接:商城购买

金腾龙实力
最新资讯

向上
向下

精选产品

产品排行榜

 1. 1 二价酸酯(DBE) 12465次
 2. 2 环丁砜 8193次
 3. 3 二甲基乙醇胺 6600次
 4. 4 N-甲基吡咯烷酮(NMP) 4654次
 5. 5 2-乙基-1,3-己二醇 3693次
 6. 6 二乙二醇辛醚 3317次
 7. 7 二乙二醇单丁醚 3206次
 8. 8 四乙二醇二甲醚 2982次
 9. 9 三乙二醇二甲醚 2898次
 10. 10 二乙二醇|二甘醇 2852次
 11. 11 乙二醇 2791次
 12. 12 2-苄氧基乙醇 2724次
 13. 13 聚醚 8010G 2630次
 14. 14 高沸点溶剂(DBE) 2392次
 15. 15 聚六亚甲基胍 PHMG 2275次
 16. 16 丙二醇丙醚 2256次
 17. 17 戊二酸二甲酯(DMG) 2227次
 18. 18 2-己基-1-癸醇 2216次
 19. 19 甲基丙烯酸异冰片酯 2171次
 20. 20 2-甲基-2.4-戊二醇(异己二醇) 2170次
 21. 21 二乙二醇二丁醚 2107次
 22. 22 2-吡咯烷酮 2096次
 23. 23 二乙二醇丁醚醋酸酯(陶氏) 2051次
 24. 24 一异丙醇胺 2005次
 25. 25 松油醇 1959次
 26. 26 二异丙醇胺 1849次
 27. 27 二乙二醇苄醚 1823次
 28. 28 聚乙烯基吡咯烷酮 PVP K30 1799次
 29. 29 二丁基卡必醇 1780次
 30. 30 三乙二醇单乙醚 1776次
 31. 31 丙二醇甲醚丙酸酯 1771次
 32. 32 硝基甲烷 1764次
 33. 33 二乙二醇二乙醚 1732次
 34. 34 癸二酸二辛酯 1696次
 35. 35 四氢糠醇 1640次
 36. 36 聚乙烯基吡咯烷酮PVP K-30 1638次
 37. 37 二乙二醇单辛醚 1529次
 38. 38 己二酸二甲酯 1510次
 39. 39 二乙二醇苄醚 1494次
 40. 40 2-丙二醇 1483次
 41. 41 1-4丁炔二醇 1438次
 42. 42 邻苯二甲酸二辛酯 1436次
 43. 43 1.3丁二醇 1399次
 44. 44 二甘醇胺 1366次
 45. 45 富马酸二异辛酯 1364次
 46. 46 二乙烯三胺 1362次
 47. 47 拉丝油 1350次
 48. 48 二甘醇单辛醚 1343次
 49. 49 丙二酸二乙酯 1340次
 50. 50 有机胺酯 1338次
 51. 51 N-乙基吡咯烷酮 1324次
 52. 52 己二酸二辛酯(DOA) 1312次
 53. 53 四乙二醇二丁醚 1301次
 54. 54 二丙二醇甲醚乙酸酯 1291次
 55. 55 碳酸丙烯酯 1276次
 56. 56 一乙醇胺 1264次
 57. 57 乙二醇二乙醚 1256次
 58. 58 马来酸二丁酯 1253次
 59. 59 碳酸二丁酯 1250次
 60. 60 羟乙基乙二胺 1247次
 61. 61 3-甲氧基-3-甲基丁醇 1235次
 62. 62 丙三醇(甘油) 1221次
 63. 63 丁炔二醇乙氧基化物 1202次
 64. 64 十八醇 1189次
 65. 65 氢化松香甲醚 1181次
 66. 66 聚醚L-35 1172次
 67. 67 己二酸二乙酯 1159次
 68. 68 邻苯二甲酸二辛酯 1159次
 69. 69 丙烯酸异冰片酯 1138次
 70. 70 二乙醇胺 1132次
 71. 71 二乙二醇二甲醚 1119次
 72. 72 己二酸二乙酯 1115次
 73. 73 己二酸二乙酯 1111次
 74. 74 苯甲醇 1102次
 75. 75 邻苯二甲酸二异壬酯 1093次
 76. 76 四甘醇苄基醚 1077次
 77. 77 四乙二醇甲醚 1007次
 78. 78 丙二醇二甲醚 1001次
 79. 79 乙二醇二丁醚 993次
 80. 80 柠檬烯 988次
 81. 81 顺丁烯二酸二丁酯 955次
 82. 82 碳酸二丁酯 881次
 83. 83 邻苯二甲酸二异癸酯 870次
 84. 84 柠檬酸三乙酯 864次
 85. 85 二乙二醇乙醚乙酸酯(DCAC) 857次
 86. 86 三油酸甘油酯 855次
 87. 87 丁二酸二丁酯 837次
 88. 88 二价酸酯(DBE)MADE 818次
 89. 89 ISOPAR E 817次
查看更多>>

相关产品

查看更多>>

合作品牌

查看更多>>

代理证书

查看更多>>

热门词